Dark Mode
  • રવિવાર, 14 જુલાઈ 2024
Gujarat_Charcha
ગુજરાત વિધાનસભામાં ટ્રાન્સફર ફી બિલ પસાર: હવે સોસાયટીઓ મનફાવે તેવી ફી ઉઘરાવી શકશે નહીં!

ગુજરાત વિધાનસભામાં ટ્રાન્સફર ફી બિલ પસાર: હવે સોસાયટીઓ મનફાવે તેવ...

રાજ્ય સરકાર દ્વારા હાઉસિંગ બોર્ડનાં આવાસોનાં રિડેવલપમેન્ટની વહીવટી ફી અને ચાર્જ...

ભાડુઆતોના હિતમાં કાયદો: વિધાનસભામાં રજૂ થશે નવું વિધેયક

ભાડુઆતોના હિતમાં કાયદો: વિધાનસભામાં રજૂ થશે નવું વિધેયક

સને 1947ના ભાડા ધારાની મુદ્દતને

Image

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!